ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Letnja škola “EUROPEAN UNION AND LEGAL REFORM”

slika za vest

Letnja škola “European Union and Legal Reform” održana je od 7. do 13. jula 2019. u Igalu, Crna Gora po šesnaesti put. Školu organizuje Center for Constitutional Studies and Democratic Development (CCSDD) iz Bolonje u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN). Ove godine letnja škola okupila je polaznike i predavače iz 15 zemalja. Predavački tim ove godine je uključivao: prof. Christian Joerges (Hertie School of Governance), prof. Bill Bowring i prof. Michelle Everson (University of London, Birkbeck College), prof. Giacinto della Cananea I prof Justin Frosini (Bocconi University), prof Ellen Vos (University of Maastricht), I Dr Anna Isaeva (University of Florence). Predavanja su takođe održali i ugledni pravnici iz prakse - gospođ Margarita Meldon (International Development Law Organisation) i gospodin Michael Bosco (Dentons Europe). Među predavačima su bila i dvojica predstavnika Instituta društvenih nauka - Dr Ognjen Pribićević, naučni savetnik i bivši ambasador Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu I Nemačkoj, kao i Dr Marko Milenković, naučni saradnik koji je i akademski koordinator letnje škole. Projekat je rezultat saradnje CCSDD i IDN na osnovu Memoranduma o saradnji zaključenog 2017 godine. CCCSDD je zajednički istraživački centar Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies - Bologna Center i Pravnog fakulteta Univerziteta u Bolonji.

Монографије

Зборници