ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

На Сребрном језеру, 19. и 20. маја 2017. године одржан међународни научни скуп „Религија и црква у духовним и социо-политичким променама савременог света“

slika za vest

На Сребрном језеру, 19. и 20. маја 2017. године одржан је међународни научни скуп под називом „Религија и црква у духовним и социо-политичким променама савременог света“ у организацији Центра за социолошка и антрополошка истраживања и Форума за религијска питања Института друштвених наука. На позив за скуп и за прилоге који ће бити објављени у тематском зборнику радова, одазвало се више од 40 аутора из земље и иностранства: из САД-а, Русије, Украјине, Бугарске, Црне Горе, Велике Британије, Данске, Турске, Македоније, Босне и Херцеговине. Широко постављена тема скупа омогућила да се овако формулисана тема анализара мултидисциплинарно, из углова различитих научних дисциплина о религији и теологије. Скуп је био организован у једној пленарној седници и четири сесије. Дискусија је била изразито динамична и плодна.

Монографије

Зборници