ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

У зборнику Gender Equality in a Global Perspective, престижног издавача у области друштвених и хуманистичких наука, Routledge, oбјављен рад др Сузане Игњатовић и др Александра Бошковића - Gender equality in Serbia.

slika za vest

Ignjatović, Suzana, Bošković, Aleksandar, Gender equality in Serbia. In: Anders Ortenblad, Raili Marling, Snjezana Vasiljevic (eds.) Gender Equality in a Global Perspective. Routledge, 2017. ISBN-13: 978-1138193246

Монографије

Зборници