INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKASastanak radne grupe za multikulturalne javne politike IDN

slika za vest

U utorak, 17. januara 2017. godine u Institutu društvenih nauka, održan je sastanak Radne grupe za multikulturalne politike Instituta društvenih nauka. Rad grupe je posvećen unapređenju javnih politika koje se odnose na integraciju nacionalnih manjina, bezbednost i saradnju u Jugoistočnoj Evropi, i uspešnoj standardizaciji propisa Republike Srbije kojima je regulisan položaj nacionalnih manjina.

Monografije

Zbornici