INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Mirko Blagojević, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka, učestvovao na VII međunarodnoj naučnoj konfereciji pod nazivom „Sociologija religije u društvu kasne moderne“

slika za vest

Dr Mirko Blagojević, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka, učestvovao je na VII međunarodnoj naučnoj konfereciji pod nazivom „Sociologija religije u društvu kasne moderne“ koja je održana 20. i 21. septembra 2017. godine u Belgorodu (Ruska Federacija). On je u zajedničkom radu sa Zlatkom Matićem, docentom Bogoslovskog pravoslavnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, istupio na plenarnom zasedanju uvodnim predavanjem pod nazivom „Religijske promene – pravoslavni katehizis u školskom sistemu Srbije (2001 -2017. godine)“. Konferenciju tradicionalno organizuje Institut za menadžment Belgorodskog univeziteta uz suorganizatorstvo IDN-a i drugih naučnih institucija Rusije. Mirko Blagojević je bio zamenik predsednika Programskog odbora konferencije a u sklopu učešća na konferenciji održao je predavanje za studente i profesore „Socijalno-teološkog fakulteta“ Belgorodskog univeziteta pod naslovom „Виталность религии и десекуляризация сербского общества“.

Monografije

Zbornici