INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Marta Sjeničić, viša naučna saradnica, Dr Sanja Stojković-Zlatanović, istraživačica saradnica, i Dr Ranko Sovilj, istraživač saradnik Instituta društvenih nauka, učestvovali na XIV Međunarodnoj konferenciji „Pravnički dani – prof. dr Slavko Carić“.

slika za vest

Dr Marta Sjeničić, viša naučna saradnica, Dr Sanja Stojković-Zlatanović, istraživačica saradnica, i Dr Ranko Sovilj, istraživač saradnik Instituta društvenih nauka, učestvovali su na XIV Međunarodnoj konferenciji „Pravnički dani – prof. dr Slavko Carić“, koja je održana od 21. do 23. septembra 2017. godine u Novom Sadu, na kojoj su izložili svoje radove. Konferenciju tradicionalno organizuje Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Monografije

Zbornici