INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Irena Ristić, stručna savetnica, učestvovala od 29.septembra do 1.oktobra na naučnom skupu „Za tri dana kroz evropsko susedstvo: Interesi nacionalnih država nasuprot multilateralnog partnerstva” u Tucingenu, Nemačka

slika za vest

Dr Irena Ristić, stručna savetnica, učestvovala je od 29.septembra do 1.oktobra 2017. godine na naučnom skupu „Za tri dana kroz evropsko susedstvo: Interesi nacionalnih država nasuprot multilateralnog partnerstva” u Tucingenu, koji su zajedno oragnizovali Akademija za političko obrazovanje Tucing, Savezna agencija za političko obrazovanje iz Bona kao i Institut za Podunavlje i Srednju Evropu iz Beča. I. Ristić je izlagala u okviru sesije „Posle samita u Trstu: Države Zapadnog Balkana na putu u EU?”.

Monografije

Zbornici