INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržan okrugli sto "Izazovi i perspektive XXI veka za identitet i dostojanstvo ličnosti"

slika za vest

Povodom obeležavanja šezdesetogodišnjice Instituta društvenih nauka, u petak 27. oktobra, održan je Okrugli sto „Izazovi i perspektive XXI veka za identitet i dostojanstvo ličnosti“, u organizaciji Odeljenja za filozofiju. 

Teme koje su pokrenute povodom obeležavanja značajne godišnjice za istoriju razvoja naučnih institucija i društvenih nauka u Srbiji, predstavljaju priliku da se dotaknu najvažnija pitanja filozofije, nauke i društva u svetlu savremenih društvenih prilika, ali istovremeno razumljivih kroz njihov teorijski diskurs. Ta važna pitanja otvaraju mogućnost daljnjeg razmatranja odnosa filozofskih i socijalnih teorija i političke prakse, izgradnje društvenih i naučnih institucija i uspostavljanja novih kulturnih i teorijskih obrazaca, pravnih i etičkih normi, u post-kapitalističkom svetu.

Navedenim temama okruglog stola nadovezujemo se na bogatu tradiciju kritičkog mišljenja IDN-a (Odeljenje za filozofiju), i otvaramo pri tom prostor novog i argumentovanog dijaloga ne samo između različitih filozofskih stanovišta, nego takođe i drugih teorijskih perspektiva. 

Prema Knjizi sažetaka i Programu, koji je već publikovan, na skupu će svoja izlaganja podneti istraživači Odeljenja za filozofiju IDN-a i gosti s drugih Fakulteta i institucija iz Beograda, Novog Sada, Banjaluke i Smederevske Palanke. 

Okrugli sto su činile dve sesije, pod naslovom: Rod, identitet i dostojanstvo, u okviru kojih su izlagali: Natalija Mićunović, Igor Milinković, Sofija Mojsić, Vladimir Đurđević, i druga sesija: Filozofski i pravni aspekti dostojanstva, u kojoj su učestvovali: Milan Brdar, Duška Franeta, Zoran Kinđić i Marinko Lolić.

Monografije

Zbornici