INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržan skup „Srbija i reformisanje instituta odgovornosti“

slika za vest

Povodom obeležavanja šezdeset godina postojanja Instituta društvenih nauka, u petak 3. novembra 2017. godine održan je okrugli sto pod nazivom „Srbija i reformisanje instituta odgovornosti“u organizaciji Centra za pravna istraživanja. Saradnici Centra su izlagali i učestvovali u debati o aktuelnim pitanjima odgovornosti u srpskom pravu kroz osvrt na sledeće teme: Profesionalna odgovornost kod obavlјanja zdravstvenih delatnosti (M.Sjeničić), Aktuelnosti osiguranja od odgovornosti (H.Mujović), Odgovornost vezana za oblasti sistema zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite (R.Sovilj), Odgovornost države i poslovnog sektora za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi (M.Dokmanović), Odgovornost za nasilje u sportu: huligani nisu sami (Z.Mršević), Korporativna odgovornost za zdravlje i bezbednost potrošača i zaštitu životne sredine (M.Dokmanović), Rezidencijalne ustanove u društvu neodgovornosti – aktuelna pitanja inspekcijskog i stručnog nadzora (M.Milenković), Različiti oblici odgovornosti u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (S.Stojković Zlatanović). Na skupu je istaknuta potreba da se pravno unaprede instituti svake od odgovornosti i osnaže mehanizmi pravne zaštite u razmatranim oblastima, imajući istovremeno u vidu potrebu efikasnijeg rada pravosudnih instanci kao i drugih državnih i nezavisnih tela u opšte.

 

Monografije

Zbornici