INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Zorica Mršević i dr Lilijana Čičkarić dobitnice nagrade „Anđelka Milić“ za 2017. godinu.

slika za vest

Nagrada “Anđelka Milić” Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM) Srpskog sociološkog društva dodeljena je za 2017. godinu dr Lilijani Čičkarić, za najbolji naučni rad koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji, za knjigu „Žene i politika iz rodne perspektive“ u izdanju Instituta društvenih nauka, i dr Zorici Mršević, za uvođenje i/ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida ostvarenih putem feminističkih istraživanja i kritičkih studija maskuliniteta.

 

http://sefem.org/vesti/izvestaji/dobitnici-nagrade-andelka-milic-2017/

Monografije

Zbornici