INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Neven Cvetićanin gost Kineske akademije društvenih nauka

 

slika za vest

Dr Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka, boravio je od 17. do 21. decembra u Pekingu kao gost Kineske akademije društvenih nauka, jednog od najvećih i najuticajnijih svetskih think-thankova u oblasti društvenih nauka. 

U okviru boravka u Pekingu, dr Neven Cvetićanin je 18. i 19. decembra učestvovao na 16. visokom simpozijumu vodećih think-thankova Evrope i Kine, koji je jedan od niza simpozijuma koji se organizuju u okviru projekta saradnje Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (projekat 16+1) kao analitička i naučna podrška procesu ekonomske i prosvetno-naučne transkontinentalne saradnje. Na 16. visokom simpozijumu think-thankova Evrope i Kine u Pekingu, učestvovalo je nekoliko desetina odabranih istraživača iz oblasti društvenih nauka iz Evrope i Kine. 

Tokom gostovanja u Kineskoj akademiji društvenih nauka i učešća na 16. visokom simpozijumu think-thankova Evrope i Kine, dr Neven Cvetićanin je imao niz sastanka i susreta sa relevantnim istraživačima iz referentnih istraživačkih institucija Kine i različitih evropskih zemalja na kojima su razmotrene mogućnosti saradnje i učestvovanja na zajedničkim projektima.

Monografije

Zbornici