INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržana radionica FEMINIZAM, PROIZVODNjA ZNANjA I DRUŠTVENE PROMENE: KRITIČKE PERSPEKTIVE SA POLUPERIFERIJE EVROPE 

slika za vest

Organizatori: Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta Srpskog sociološkog udruženja (SEFEM), SOCIOLOGIJA Časopis Sociološkog društva Srbije i Crne Gore i Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA, Beograd i HELVETAS Sviss Intercooperation.

Učesnici su održali prezentacije u pet sesija na kojima su se razmatrala sledeća pitanja: feminizam na poluperiferiji, razlike i raznolikosti; teorijska i društvena istraživanja iz feminističke perspektive i javne politike; proizvodnja znanja u akademskim disciplinama i feministički diskursi u kulturi, istoriji i društvu.

Hvala svim učesnicima na izuzetno kvalitetnim prezentacijama, puno dobre energije i zanimljivoj diskusiji!

Monografije

Zbornici