INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAJovanka Matić, Politika kao borba između dobra i zla (Al jazeera)

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/jovanka-matic-vucicu-je-sve-borba-je-uvijek-pobjednik

Monografije

Zbornici