INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAU izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti i Instituta društvenih nauka izašao zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa

slika za vest

Stanje i perspektive multikulturalizma u Srbiji i državama regiona : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 10-11. septembra 2015. / urednici Vojislav Stanovčić, Goran Bašić. - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti : Institut društvenih nauka, 2016 (Beograd : Razvojno-izdavački centar Grafičkog inženjerstva Tehnološko-metalurški fakultet). - XI, 442 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Naučni skupovi / Srpska akademija nauka i umetnosti ; knj. 165. Odeljenje društvenih nauka, Odbor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava ; knj. 38, ISSN 0354-4850)

Na spor. nasl. str.: State and Perspectives of Multiculturalism in Serbia and the Countries in the Region. - Tekst ćir. i lat. - Tiraž 500. - Str. IX-XI: Predgovor / Goran Bašić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Summaries.


ISBN 978-86-7025-710-8 (SANU)
ISBN 978-86-7093-169-5

Možete preuzeti dokument u PDF formatu

Monografije

Zbornici