INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKASvečana sednica povodom 60 godina rada IDN (privatna produkcija)

https://www.youtube.com/watch?v=5wKTO1uTLw0&feature=youtu.be

Monografije

Zbornici