INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAPredavanje prof. dr Aleksandra Boškovića u CANU

slika za vest

Prof. dr Aleksandar Bošković, održao је 7. februara naučnu tribinu na temu "Savremena antropologija-teme i izazovi”. O predavaču je govorio prof. dr Veselin Vukotić, vanredni član CANU.

 

Prof. dr Aleksandar Bošković predavanjem je predstavio nastanak i osnovne pravce razvoja sociokulturne antropologije od kraja XVIII veka. Antropologija  pruža uvide u razloge ljudskog ponašanja, kao i u motive koje ljudi daju da opravdaju to ponašanje, i tu nema neke posebne razlike između tradicionalnih zajednica i britanskih evroskeptika.

 

Posebna pažnja je posvećena  pitanju identiteta (kao ključnom pitanju savremene antropologije), ali i nekim aktuelnim procesima koji se tiču migracija i multikulturalizma, a na koje antropologija može da pruži odgovore, istakao je prof. dr Aleksandar Bošković.

Monografije

Zbornici