INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAPredavanje dr Aleksandra Boškovića na Univerzitetu u Aberdinu 

slika za vest

Prof. dr Aleksandar Bošković, naučni savetnik IDN, održao je 28. marta 2018. predavanje na Univerzitetu u Aberdinu (Škotska, Velika Britanija), na temu odnosa između antropologije i psihoanalize, pod nazivom «Antropologija i psihoanaliza: sve što ste želeli da znate o njihovom akademskom i profesionalnom odnosu, ali niste smeli da pitate». Predavanje je predstavilo pravce razvoja ove dve naučne discipline tokom poslednjih 120 godina, kao i ključne učesnike u raspravama koje su obeležile ovaj period. Predavanje je izazvalo veliko interesovanje, a prisutni su posebno bili zainteresovani za aspekte Bionove analize kako grupe biraju svoje lidere (tj. za patologiju ponašanja unutar grupa) i uticaja koje obrazovni procesi mogu imati da do ovakvih situacija ne dođe.

 

Monografije

Zbornici