INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržano predavanje iz oblasti savremenih migracija

slika za vest

U sredu, 11. aprila 2018., od 15 do 17 časova u velikoj sali Instituta društvenih nauka, saradnici Centra za demografska istraživanja, Vladimir Nikitović, Vesna Lukić i Jelena Predojević-Despić, održali su predavanja iz oblasti savremenih migracija grupi od 50 gostiju iz Trenta, Italija, koju su činili srednjoškolci, njihovi profesori, publicisti i predstavnici organizacije ATB Trentino sa Balkanom (“Trentino con i Balcani“), koja je bila inicijator ovog događaja. U okviru svog projekta približavanja i upoznavanja italijanskih studenata sa Balkanom, ova organizacija je posetila još nekoliko važnijih naučnih i visoko-obrazovnih institucija u zemlji, gde su, takođe, prisustvovali različitim predavanjima iz oblasti društvenih nauka.

U punoj sali Instituta društvenih nauka, gosti iz Trenta su mogli da čuju i vide tri predavanja odnosno prezentacije, a potom i diskutuju sa izlagačima. Vladimir Nikitović je prisutne upoznao sa opštim trendovima kada su u pitanju migracije naših državljana u inostranstvo. Poseban akcenat bio je na istraživanju emigracije iz Srbije u Italiju, koje je sprovedeno u saradnji sa kolegama iz Rima, gde je upravo regija odakle gosti dolaze jedna od najprivlačnijih za srpske državljane.

Vesna Lukić je pričala o značaju koji informaciono-komunikacione tehnologije imaju za savremene migracije i o dvosmernom odnosu između ova dva fenomena, na šta upućuju brojni empirijski nalazi. Proučavanje ove interakcije je naročito bitno u svetlu novih migracionih pravaca, poput nedavnog talasa migranata sa Bliskog Istoka, koji je prošao kroz balkanske države na putu za Zapad.

Jelena Predojević-Despić je gostima iz Trenta predstavila aktuelni EU transnacionalni projekat YOUMIG, koji proučava migracije mladih u regionu dunavskih zemalja sa ciljem povećanja institucionalnih kapaciteta lokalnih samouprava da se nose sa izazovima koji proističu na ovom polju. Na ovom projektu, saradnici Instituta društvenih nauka učestvuju sa još 18 partnera iz sedam EU država. 

 

Monografije

Zbornici