INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Cvetićanin i dr Dokmanović učestovali na međunarodnoj konferenciji REDETE 2018.

slika za vest

Dr Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik i dr Mirjana Dokmanović, naučna saradnica Instituta društvenih nauka su od 12. do 15. aprila učestvovali na međunarodnoj naučnoj konferenciji REDETE (Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies) 2018. u Banja Luci. Konferenciju je organizovao Ekonomski fakultet iz Banja Luke u kooperaciji sa više akademskih, finansijskih i političkih ustanova iz regiona, Evropske Unije i sveta. Na konferenciji su učestvovali eminentni istraživači sa različitih regionalnih i svetskih univerziteta i instituta, a najzastupljeniji su bili istraživači iz regiona i Evropske Unije. Dr Dokmanović i dr Cvetićanin su na konferenciji izložili rad "Economic freedom in the Western Balkans from a Valuable Human Ends Perspective" koji je privukao pažnju kolega sa konferencije i potakao plodnu diskusiju. Prilikom boravka na konferenciji REDETE 2018. Dr Dokmanović i dr Cvetićanin su ostvarili kontakte za buduću saradnju sa kolegama iz regiona i Evropske Unije, kao i kontakte za buduću saradnju sa predstavnicima značajnih međunarodnih časopisa iz oblasti društvenih nauka i razmenili iskustva o najnovijim istraživačkim i publikacijskim trendovima u oblasti društvenih nauka.        Monografije

Zbornici