INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAU IDN održana prezentacija programa Fonda za inovacionu delatnost

slika za vest

U sredu, 18. aprila, u maloj sali Instituta društvenih nauka, Resursni centar za podršku istraživanjima organizovao je prezentacije programa Fonda za inovacionu delatnost za istraživače IDN-a. Akcenat je bio na predstavljanju programa Transfera tehnologije (TTF), kao i na primerima projekata koji su podržani, a nakon toga je otvorena diskusija između istraživača i predstavnika Fonda za inovacionu delatnost.

Monografije

Zbornici