INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržan okrugli sto - Zakon o rodnoj ravnopravnosti: Značaj, potrebe i prepreke

slika za vest

Studijsko istraživačka grupa za rodnu ravnopravnost i javne politike organizovala je u utorak, 19. juna, 2018. u Institutu društvenih nauka, Okrugli sto, u nameri da se definiše stav akademske zajednice o Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, njegovom značaju, potrebama i preprekama za njegovo donošenje. Izlagali su dr Goran Bašić direkor IDNa, profesorke prava dr Marijana Pajvančić i dr Nevena Petrušić, kao i dr Zorica Mršević, dr Mirjana Dokmanović, dr Lilijana Čičkarić, dr Ankica Šobot i mr Ana Vuković iz Instituta društvenih nauka, dr Tanja Ignjatović, iz Autonomnog ženskog centra, kao i Dragan Knežević iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Razmatrana su pitanja mesta tog Zakona u pravnom sistemu Srbije, pravnoj zaštiti od rodne diskriminacije, pretpostavkama efikasne primene tog Zakona, hronologiji njegovog donošenja, novinama u njegovom Nacrtu. Izlagala su se i pitanja rađanja, roditeljstva i zaposlenost kao okviri unapređivanja rodne ravnopravnosti, političkog delovanja, sprečavanja i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i  nasilja nad ženama kao i stavovima feministkinja o zakonima i rodnoj ravnopravnosti. 

Zaljučeno je da Zakon o rodnoj ravnopravnosti treba da bude što pre donet bez daljih zastoja, da se stečena prava i postojeći standardi ne smeju umanjivati, da se moraju poštovati međunarodne obaveze koje je Srbija preuzela, da se rodna ravnopravnost žena ne sme zamagliti neutralnim ili rodno simetričnim odredbama. Zaključci i preporuke Okruglog stola će se uputiti resornom Ministarstvu. Takođe je potrebno da uvodničarke aktivno učestvuju u predstojećim javnim raspravama o nacrtu tog zakona, sa zaključcima i preporukama Okruglog stola.

 

Foto galerija

Monografije

Zbornici