INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržan sastanak sa mladim doktorantima

slika za vest

Nakon završenog konkursa za prijem 1000 mladih doktoranata na naučnoistraživačke projekte, a koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Institut društvenih nauka dobio je šest novih, mladih istraživača. 

Monografije

Zbornici