INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržana promocija knjige dr Nevena Cvetićanina "Slepe ulice istorije"

slika za vest

U Institutu društvenih nauka u sredu 3. oktobra 2018. održana je promocija knjige dr Nevena Cvetićanina „Slepe ulice istorije; elita, (dis)kontinuitet i legitimitet“ o kojoj su govorili dr Goran Bašić, dr Duško Lopandić, dr Lilijana Čičkarić, Gojko Božović i autor.
Predstavljajući knjigu dr Goran Bašić je istakao da knjiga dr Cvetićanina predstavlja značajno i vredno delo koje društvene fenomene, u ovom slučaju fenomen elite u Srbiji, osvetlava sa više strana, ne samo naučne strane, već i praktično političke strane, što knjizi daje posebnu privlačnost. Dr Bašić je rekao da je kvalitet knjige što je ona multidisciplinarna jer se u njoj ukrštaju različite discipline društvenih nauka, usled čega je istraživani fenomen elite u Srbiji obrađen temeljno i kvalitetno.
Dr Duško Lopandić je rekao da je kvalitet knjige dr Cvetićanina više u tome što ona pokreće važna pitanja kao što je pitanje mogućnosti da se u Srbiji izgradi funkcionalna elita za 21. vek, nego što pretenduje da nametne apodiktičke i rigidne odgovore na postavljena pitanja. Dr Lopandić je takođe istakao da knjiga predstavlja poziv na novi društveni dogovor u Srbiji, koji je naučno argumentovan.
Dr Lilijana Čičkarić je istakla da knjiga Dr Cvetićanina predstavlja uravnoteženo delo koje je fenomen elite u Srbiji istražilo u isti mah i na naučan, ali i na popularan način i da knjiga stoga može biti privlačna ne samo za naučni i profesionalni milje, već i za širu publiku. Dr Čičkarić je istakla da knjiga, istražujući fenomen elite u Srbiji, pokušava da na ozbiljan i uravnotežen način. odgovori važna društvena pitanja koja dugo muče srpsko društvo.
Gojko Božović iz izdavačke kuće Arhipelag je istakao da knjiga dr Cvetićanina pokušava da objasni čestu pojavu nedostatka dijaloga unutar različitih i ideološki sukobljenih strana srpske elite i činjenicu da srpskom društvu nedostaje ozbiljan dijalog i konsenzus o važnim društvenim, nacionalnim i državnim pitanjima.
Autor knjige Dr Neven Cvetićanin se u svom izlaganju zahvalio svima koji su učestovali u produkciji knjige, matičnom Institutu društvenih nauka i izdavačkoj kući Arhipelag, kao i timu koji je radio na pripremi knjige, govornicima na promociji i prisutnim medijima. On je obrazložio motive koji su ga potaknuli da preduzme istraživanje fenomena elite u Srbiji i naveo izvore i literaturu koju je koristio u istraživanju, kao i metodološki pristup kojim se vodio u istraživanju. Izdvojio je nekoliko relevantnih zaključaka iz knjige kao mogući prilog temi razumevanja elite u Srbiji i predložio institucionalna rešenja za njenu funkcionalniju konstituciju u 21. veku u odnosu na prethodno vreme.
Potom je autor knjige odgovorio na nekolicinu pitanja kolega iz publike u plodnoj i ozbiljnoj diskusiji.  

FOTO GALERIJA

Monografije

Zbornici