INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržan naučni skup XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM

slika za vest

U Institutu društvenih nauka je 4. i 5. oktobra 2018. godine održan međunarodni naučni skup „Ksenofobija, identitet i novi oblici nacionalizma”. Na konferenciji je učestvovalo 14 predavača iz osam zemalja. Izlaganja su bila podeljena u pet tematskih sesija, a na kraju oba dana izlagači i publika imali su priliku da iznesu svoja dodatna razmatranja o ovim veoma aktuelnim pitanjima.
Ova konferencija je samo jedno od brojnih dešavanja koja su planirana ove jeseni u Institutu. Nedavno je počeo ciklus predavanja mladih istraživača koji će trajati do kraja godine, a slede i dva okrugla stola „Srbija i reformisanje instituta odgovornosti” i „Ka evropskom društvu – ograničenja i perspektive”, kao i međunarodni naučni skup „Promena ideologije levice u savremenoj Evropi”.

 

FOTO GALERIJA

Monografije

Zbornici