INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Mirko Blagojević učestvovao na VIII međunarodnoj naučnoj konferenciji "Sociologija religije u društvu postmoderne" i seminaru posvećenom Juliji Sinelinoj

slika za vest

Dr Mirko Blagojević, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka, održao je  3. oktobra 2018. godine, zajedno sa docentom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu dr Zlatkom Matićem, seminar posvećen tragično preminuloj sociološkinji religije Juliji Sinelinoj na Sociološkom fakultetu moskovskog državnog univerziteta Lomonosov. Na seminaru su pristutni bili profesori i studenti poslediplomci ovog fakulteta. Tema predavanja: „Жизнеспособность религии и СПЦ между ностальгией и ожиданием“. Predavanje su učesnici pažljivo saslušali a zatim je usledila podsticajna diskusija o vitalnosti religije te perspektivama i problemima pravoslavlja u društvenim okolnostima savremenog sveta.
Takođe su Mirko Blagojević i Zlatko Matić istupili 4. i 5. oktobra 2018. godine uvodnim predavanjem na prvoj plenarnoj sesiji međunarodne naučne konferencije u Belgorodu pod nazivom: «Социология религии в обществе Позднего Модерна: православный акцент». Tema predavanja: „Православие В Сербии: развитие, современное состояние и перспективы“. Suorganizator ove konferecije je bio i Institut društvenih nauka a Mirko Blagojević je bio zemenik predsednika Programskog odbora konferencije. Drugog dana konferencije, 5. oktobra, organizovano je nekoliko seminara za učesnike konferencije kojih je bilo oko 50. Jedan od seminara je bio i seminar pod nazivom: „Religija u sociološkoj i teološkoj perspektivi“ koji su proveli Mirko Blagojević i Zlatko Matić.

Foto galerija

Monografije

Zbornici