INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAPromocija nove knjige Nevena Cvetićanina na Sajmu knjiga

slika za vest

Na Sajmu knjiga u Beogradu u sredu 24. oktobra 2018. u 14 h u sajamskoj sali “Borislav Pekić” je održana promocija knjige dr Nevena Cvetićanina „Slepe ulice istorije; elita, (dis)kontinuitet i legitimitet“ koju su u saizdavaštvu objavili Institut društvenih nauka i izdavačka kuća Arhipelag. O knjizi su govorili dr Goran Bašić, dr Duško Lopandić, Gojko Božović i autor. 

Predstavljajući knjigu dr Goran Bašić je istakao da knjiga „Slepe ulice istorije; elita, (dis)kontinuitet i legitimitet“  predstavlja značajno i vredno delo koje društvene fenomene, u ovom slučaju fenomen elite u Srbiji, osvetlava sa više strana, ne samo naučne strane, već i praktično političke strane, što knjizi daje posebnu privlačnost. Dr Bašić je rekao da je kvalitet knjige što je ona multidisciplinarna jer se u njoj ukrštaju različite discipline društvenih nauka, usled čega je istraživani fenomen elite u Srbiji obrađen temeljno i kvalitetno. 

Dr Duško Lopandić je rekao da je kvalitet knjige „Slepe ulice istorije; elita, (dis)kontinuitet i legitimitet“ više u tome što ona pokreće važna pitanja kao što je pitanje mogućnosti da se u Srbiji izgradi funkcionalna elita za 21. vek, nego što pretenduje da nametne apodiktičke i rigidne odgovore na postavljena pitanja. Dr Lopandić je takođe istakao da knjiga predstavlja poziv na novi društveni dogovor u Srbiji, koji je naučno argumentovan. 

Gojko Božović iz izdavačke kuće Arhipelag je istakao da knjiga „Slepe ulice istorije; elita, (dis)kontinuitet i legitimitet“ pokušava da objasni čestu pojavu nedostatka dijaloga unutar različitih i ideološki sukobljenih strana srpske elite i činjenicu da srpskom društvu nedostaje ozbiljan dijalog i konsenzus o važnim društvenim, nacionalnim i državnim pitanjima. 

Autor knjige „Slepe ulice istorije; elita, (dis)kontinuitet i legitimitet“ dr Neven Cvetićanin se u svom izlaganju zahvalio svima koji su učestovali u produkciji knjige, matičnom Institutu društvenih nauka i izdavačkoj kući Arhipelag, kao i timu koji je radio na pripremi knjige, govornicima na promociji i prisutnim medijima. On je obrazložio motive koji su ga potaknuli da preduzme istraživanje fenomena elite u Srbiji i naveo izvore i literaturu koju je koristio u istraživanju, kao i metodološki pristup kojim se vodio u istraživanju. Izdvojio je nekoliko relevantnih zaključaka iz knjige kao mogući prilog temi razumevanja elite u Srbiji i predložio institucionalna rešenja za njenu funkcionalniju konstituciju u 21. veku u odnosu na prethodno vreme.

 

Monografije

Zbornici