INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKASastanak sa prof. dr Vladimirom Popovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

slika za vest

Prevazilaženje problema sa kojima se suočavaju istraživači u društvenim naukama je moguće kroz unapređenje položaja instituta i istraživača, delotvorno povezivanje društvenih nauka i javnih politika i održiv model upravljanja naukom. Raspisivanje konkursa za finansiranje novog ciklusa osnovnih istraživanja doprinelo bi rešavanju dela pomenutih problema, ali ne i stvaranju suštinskih uslova za razvoj društvenih nauka i širenju njihovog uticaja na razvoj. Održive uslove za razvoj društvenih nauka moguće je postići ukoliko se omogući akreditacija i organizovanje master i doktorskih studija na institutima, što Zakonom o visokom obrazovanju nije uređeno, te stvaranjem svesti o tome da se odluke u javnim politikama moraju zasnivati na naučno potvrđenim činjenicama. Uticaj nauke na promene koji je jedan od kriterijuma njene uspešnosti moguće je ostvariti ukoliko se otvore kanali u obrazovanju i javnoj upravi kroz koje se obezbeđuje delotvornost naučnoistraživačkih rezultata. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa naučnom zajednicom i uz njenu pomoć, trebalo bi da stvara infrastrukturno pravno, materijalno i upravno okruženje koje pogoduje kako razvoju društvenih nauka tako i povećanju njihove svrsishodnosti.<

Monografije

Zbornici