INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAMarko Galjak održao predavanje u okviru Ciklusa predavanja mladih istraživača

slika za vest

U okviru Ciklusa predavanja mladih istraživača IDN-a 6. novembra Marko Galjak, istraživač saradnik u Centru za demografska istraživanja održao je predavanje: "Dva primera upotrebe teorije grafova u društvenim naukama: аnaliza interakcija na Tviteru tokom izbora 2016. u Srbiji i analiza Giving Balkans podataka o filantropiji u Srbiji". Pokazano je kako se Giving Balkans podaci o davanju na Zapadnom Balkanu mogu apstrahovati kao grafovi i kako se na taj način dobija mnogo jasnija slika o filantropskom pejzažu nego što bi to bio slučaj sa konvencionalnom analizom vizualizacija. Drugi deo predavanja se odnosio na analizu interakcija političara na Tviteru u Srbiji tokom parlamentarnih izbora 2016. Demonstrirani su grafovi konstruisani na osnovu podataka preuzetih sa Tvitera i predstavljeni rezultati različitih analiza uključujući i klaster analizu.

 

Sledeće predavanje ovog ciklusa održaće dr Ranko Sovilj, iz Centra za pravna istraživanja, na temu: "Regulatorne mere i politike upravljanja rizicima u investicionim društvima" 13. novembara, u 12 časova, u sali na I spratu.

Monografije

Zbornici