INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržan okrugli sto KA EVROPSKOM DRUŠTVU

slika za vest

U Institutu društvenih nauka je 20. novembra 2018. godine u organizaciji Centra za sociološka i antropološka istraživanja održan okrugli sto sa temom „Ka Evropskom društvu - ograničenja i perspektive”.

Pored recenzenata i urednika koji su predstavili svoj pogled na najnoviju publikaciju Instituta društvenih nauka, zbornik pod istim nazivom, održana je i uspešna panel diskusija fokusirana na tri ključne teme zastupljene u tekstovima. Najpre su razmenjena mišljenja koja su se odnosila na krizu zapadnog liberalizma i implikacije na Evropsku uniju i Srbiju. Potom se diskutovalo o faktorima udaljavanja Srbije od modernog društva, da bi se u trećem delu razmatralo stanje rodne ravnopravnosti u EU i Srbiji. Veliki broj kolega je aktivno učestvovao u panel diskusiji, nakon koje su bili predstavljeni i preliminarni rezultati istraživanja Predstave o EU i Rusiji u javnosti Srbije – javno mnjenje Srbije 2018, koje je realizovano u saradnji sa Centrom za politikološka istraživanja i javno mnjenje Instituta društvenih nauka. U završnom delu okruglog stola učešće su uzele i kolege iz drugih naučnih institucija i vladinih organizacija.

Monografije

Zbornici