INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAUčešće Foruma za strateške studije IDN na manifestaciji Serbian Visions 

slika za vest

Novoosnovana istraživačka grupa Instituta društvenih nauka Forum za strateške studije (FORST) je imala prezentaciju na multikongresu think tankova Serbian Visions u subotu 24. novembra 2018. godine, od 18 do 20 h, u hotelu Radisson Collection Old Mill, gde se održavala ova manifestacija, koju su zajednički organizovali Nemačka privredna komora u Srbiji i Privredna komora Srbije.

Prezentacija Foruma za strateške studije IDN se sastojala od diskusije na temu „Srbija u 21. veku“ u kojoj su učestvovali članovi Foruma za strateške studije IDN – dr Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik IDN, dr Duško Lopandić, načelnik grupe za analitiku Ministarstva spoljnih poslova, dr Srećko Đukić, diplomata i Mirko Jelić, diplomata, kao i ugledni gosti iz publike. U diskusiji je bilo reči o energetskoj i spoljnoj politici politici Republike Srbije, kao i o značaju istraživačkih organizacija i grupa za pripremu kredibilnih i upotrebljivih analiza iz oblasti spoljne politike, međunarodnih odnosa, geopolitike i bezbednosti, koje bi mogle poslužiti za kreiranje dugoročnih javnih politika u ovim oblastima, kako bi donosioci odluka imali kredibilnu naučnu platformu za svoje odluke.

Događaj je bio posećen i privukao je pažnju publike koja je aktivno učestvovala u diskusiji, što je pokazatelj interesovanja za teme koje istražuje Forum za strateške studije Instituta društvenih nauka kao i za rad samog Foruma.       

 

Monografije

Zbornici