INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Mirko Blagojević učestovao na IV međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom: „Transfomacije i perspektive religija u savremenom svetu“, održane u Sankt-Peterburgu.

slika za vest

Dr Mirko Blagojević, viši naučni saradnik IDN i rukovodilac FOREL-a IDN, 23. novembra 2018. godine je učestvovao na IV međunarodnoj naučnoj konferenciji u Sankt Peterburgu (Puškin) koju su organizovali „Lenjingradski državni univerzitet Puškina“ (Ленинградский государственный унивезитет имени А. С. Пушкина) i „Naučno-istraživački centar religioloških i etnopolitičkih istraživanja“ (Научно-исследовательский Центр религиоведческих и этнополитических исследований). Tema saopštenja: „Religija u Srbiji: formalna religioznost ili revitalizacija terminalne vere? “ (Научно-исследовательский Центр религиоведческих и этнополитических исследований).

Monografije

Zbornici