INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržana javna debata,  "Kome je potrebna levica i ko je potreban levici?"

slika za vest

U okviru međunarodnog naučni skupa The Left is Dead Long Live the Left? održana je javna debata,  "Kome je potrebna levica i ko je potreban levici?" u Impact Hub-u.

Monografije

Zbornici