INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržan međunarodni naučni skup The Left is Dead, Long Live the Left?

slika za vest

 

U Institutu društvenih nauka je 29. i 30. novembra u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert održan međunarodni naučni skup „Levica je mrtva, živela levica? Promene i izazovi levice u savremenoj Evropi”. Izlagači iz više od deset evropskih univerziteta su u okviru pet sesija temi skupa prilazili ne samo iz teorijskog ugla, nego su i na osnovu studija slučaja analizirali položaj levice, socijaldemokratskih partija i ideja u nizu zemalja zapadne, centralne i južne Evrope. Posebne sesije su bile posvećene stanju levice, njenim problemima i potencijalima u zemljama bivše Jugoslavije i Srbiji.
Diskusija je vođena u više pravaca, počevši od toga o „kojoj levici” u „kakvoj Evropi” govorimo, preko analize koje su dalekosežne posledice imali tzv. Treći put i deregulacija finansijskog sistema i medija, ne samo po levicu i socijaldemokratske partije, nego i po većinu evropskih društava, sve do razmatranja novih oblika političkih grupacija i načina mobilizacije sa leve strane političkog spektra. Na osnovu prezentacija i diskusija će biti uređen i izdat zbornik, u kojem će učesnici skupa imati priliku da u širem obliku izlože svoja istraživanja u vezi sa stanjem socijaldemokratije u Evropi.

 

Foto galerija 29. novembar

Foto galerija 30. novembar

Monografije

Zbornici