INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAJagoda Drljača održala predavanje "Mere bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije"

slika za vest

U okviru Ciklusa predavanja mladih istraživača IDN-a održano je predavanje na temu: "Mere bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije" master pravnika Drljača Jagode, anagažovane u Centru za pravna istraživanja. Predavanje se odnosilo na dve mere bezbednosti psihijatrijskog karaktera: njihovo mesto u sistemu krivičnih sankcija, istorijski razvoj ovih mera, specifičnosti u odnosu na druge mere bezbednosti kao i uslove za izricanje ove dve mere medicnskog karaktera. Takođe, izneti su nedostaci u zakonskom definisanju ovih mera, slabosti u praksi izvršenja i predložena  pojedina rešenja u cilju njihovog reformisanja u skladu sa modernim tendencijama u ovoj oblasti.

Monografije

Zbornici