INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAPoložaj mladih istraživača i istraživačica u oblasti društvenih nauka u Srbiji - stanje, perspektive i izazovi

slika za vest

U okviru Instituta društvenih nauka pokrenuta je inicijativa o važnosti utvrđivanja elemenata koji su od značaja za unapređenje položaja mladih u nauci. Tim povodom, mladi istraživači organizovaće okrugli sto vezan za ekonomsko-socijalni status mladih istraživača u oblasti društvenih nauka. Okrugli sto pod nazivom „Položaj mladih istraživača i istraživačica u društvenim naukama u Srbiji – stanje, perspektive, izazovi“ održaće se u Velikoj sali Instituta društvenih nauka u Beogradu, Kraljice Natalije 45, 21. decembra 2018. godine sa početkom u 15.00.

 

Program i knjiga sažetaka

Monografije

Zbornici