INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAIvana Magdalenić održala predavanje "Novije promene u starosnom modelu rađanja Srbije i država Evropske unije"

slika za vest

U okviru Ciklusa predavanja mladih istraživača, Ivana Magdalenić iz Centra za demografska istraživanja, održala je 11. decembra predavanje na temu "Novije promene u starosnom modelu rađanja Srbije i država Evropske unije". U izlaganju su predstavljene novije tendencije u fertilitetu stanovništva Srbije, a suština komparativne analize reproduktivnog modela sa zemljama EU bila je da ukaže na centralne tačke problema, koje mogu biti smernice za efikasniju društvenu akciju. Kao najvažnije karakteristike reprodukcije stanovništva Srbije izdvojene su: izuzetno nizak fertilitet, odlaganje ulaska u roditeljstvo i rađanje u sve kasnijim godinama majke.

Monografije

Zbornici