INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAMarina Budić održala predavanje Moralna odgovornost i društvena zajednica

 

slika za vest

U okviru Ciklusa predavanja mladih istraživača, Marina Budić, doktorantkinja na filozofiji na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i istraživač u Centru za filozofiju Instituta društvenih nauka, održala je 18. decembra predavanje na temu "Da li sam moralno odgovorna za maltretiranje psa na pustom ostrvu? Moralna odgovornost i društvena zajednica". U izlaganju je predstavila Strosonovu koncepciju koja moralnu odgovornost karakteriše u terminima reaktivnih stavova. Takođe, razmotrila je tri problema za ovo gledište, te ukazala na načine na koji se mogu rešiti. Naposletku je ukazala na potrebu za razmatranjem značenja pitanja da li može postojati moralna odgovornost bez moralne zajednice, i iznela zaključak da je spor u pogledu ovog pitanja delimično jezičke prirode i nastaje usled različite interpretacije ovog pitanja.

 

Monografije

Zbornici