INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAPoložаj mlаdih istrаživаčа i istrаživаčicа u društvenim nаukаmа u Srbiji - stаnje, perspektive, izаzovi (privаtnа produkcijа)

https://www.youtube.com/watch?v=ywavnJVmjKE

Monografije

Zbornici