INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka učestvovala je na konferencija "Europe calling - Born Europeans"

slika za vest
Dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka učestvovala je na Konferencija "Europe calling - Born Europeans" u organizaciji Ženske platforma za razvoj Srbije (Palić) i Friedrich Ebert Stiftung (Beograd), sa izlaganjem Nasleđe podrške LGBT i manjinskim grupama.

Konferencija je održana 9. maja 2017. u Crown Plaza (Beograd) sa ključnim porukama: Žene drže društva na okupu! Žene upravljaju! Žene čine! Žene hoće! Srećan Dan Evrope!

Agenda konferencije

Monografije

Zbornici