INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržan okrugli sto „SRPSKO I RUSKO DRUŠTVO – SOCIOLOŠKE PREOKUPACIJE“

slika za vest
U organizaciji Centra za sociološka i antropološka istraživanja IDN-a, 18. maja je održan Okrugli sto SRPSKO I RUSKO DRUŠTVO – SOCIOLOŠKE PREOKUPACIJE, uz učešće gostiju sa Katedre za sociologiju i rad sa mladima Instituta za menadžment, Belgorodskog državnog univerziteta. Uspešnom okupljanju i razmeni iskustva ruskih i naših sociologa prisustvoali su i kolege iz Crne Gore i Bugarske. Na obostrano zadovoljstvo inicirana je saradnja na projektima i institutska razmena saradnika.

Monografije

Zbornici