INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržan okrugli sto AKTUELNOSTI MEDICINSKOG PRAVA: TEORIJA, PRAKSA I ZAKONODAVSTVO

 

slika za vest

17.04.2019. Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizovao je prvi okrugli sto u domenu medicinskog prava AKTUELNOSTI MEDICINSKOG PRAVA- teorija, praksa i zakonodavstvo. Razmatrana su brojna pitanja iz ove oblasti kao što su skrining, eutanazija, transplantacija, direktive unapred, pretpostavljeni pristanak, štetni uticaji na zdravlje, zaštita podataka u zdravstvu i dr. Nakon izlaganja pojedinačnih tema usledila je diskusija i razmena stavova o iskustvima u zemlji i instranstvu.

Monografije

Zbornici