INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Andrei Radulescu održao predavanje

slika za vest

U petak 19. aprila u 18 h u organizaciji Foruma za strateške studije IDN predavanje na Institutu društvenih nauka je održao Dr Andrej Radulesku, direktor makroekonomskih analiza Banke Tansilvania, jedne od najvećih rumunskih banaka. Naslov predavanja je bio  "Romanian economy and future expectations" i predavanje je predstavljalo koncizno izlaganje o ekonomiji Rumunije, uticaju Evropske unije na nacionalnu (u ovom slučaju rumunsku) ekonomiju i očekivanjima u budućnosti od rumunske ekonomije u kontekstu širih evropskih makroekonomskih tokova, koji su bili posebno eksplicirani, što su bila veoma korisna iskustva i saznanja za stručni auditorijum sa Instituta društvenih nauka i goste Foruma za strateške studije IDN koji su prisustvovali predavanju.  

Monografije

Zbornici