INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržan naučni skup DUG I (NE)RAZVOJ

slika za vest

Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka je 30. maja organizovao naučni skup Dug i (ne)razvoj. Pomenuti skup je organizovan u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica iz Podgorice. Ovo je tradicionalni 29. po redu naučni skup koji se organizuje svake godine i koji je multidisciplinarnog karaktera. Problem koji nam je blizak, a ima i globalnu težinu, problem koji ima dublje teorijske osnove i praktične posledice je problem duga. Tema održanog naučnog skupa je teorijski i praktično aktuelna i izazovna za širi krug istraživača i praktičara i probudila je interesovanje istraživača iz različitih oblasti nauke. Razgovori i diskusije na skupu su doprineli boljem razumevanju problema duga i razvoja i otvorile nove teme za istraživanja. 

Monografije

Zbornici