INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAPotpisan memorandum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci

slika za vest

Direktor Instituta društvenih nauka dr Goran Bašić i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Željko Mirjanić su potpoisali Memorandum o saradnji između naučnih institucija. Sastanku su prisustvovali prodekan za naučnoistraživački rad Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Igor Milinković, upravnica Centra za pravna istraživanja IDN-a dr Hajrija Mujović i naučni saradnik dr Marko Milenković.

Monografije

Zbornici