INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAIvana Arsić održala predavanje Brisanje identiteta: Represija nad katalonskim jezikom savremenog doba (VIDEO)

slika za vest

Ivana Arsić, istraživač pripravnik Centra za sociološka i antropološka istraživanja Instituta društvenih nauka, održala je predavanje pod nazivom Brisanje identiteta: Represija nad katalonskim jezikom savremenog doba u okviru Drugog ciklusa predavanja mladih istraživača. Izlaganje je predstavilo problem represije kulturnog identiteta Katalonaca, sa posebnim osvrtom na njenu najznačajniju komponentu – jezik, sa ciljem da se sociolingvističkom i lingvokulturološkom metodom jasnije determinišu razmere, uzroci i posledice stradanja katalonskog jezika savremenog doba. (VIDEO OVDE)

Monografije

Zbornici