INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKASanja Stojković Zlatanović održala predavanje Uloga i značaj sindikalnog delovanja za unapređenje socijalnopravnog statusa zdravstveno ranjivih kategorija radnika (VIDEO)

slika za vest

Sanja Stojković Zlatanović, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, održala je predavanje na temu “Uloga i značaj sindikalnog delovanja za unapređenje socijalnopravnog statusa zdravstveno ranjivih kategorija radnika – izazovi savremenog prava“ . Značaj udruženja radnika, odnosno sindikata, kao i socijalnih nevladinih organizacija u kontekstu unapređenja radnopravnog statusa ranjivih kategorija radnika utvrđen je kao naročito izazovan. Republika Srbija nije pristupila ratifikaciji Dodatnog protokola o kolektivnim žalbama (1995) na primenu odredbi Revidirane Evropske socijalne povelje (1996), čime je onemogućeno socijalnim nevladinim organizacijama, kao i socijalnim partnerima uopšte pravo podnošenja kolektivnih žalbi, što je potrebno izmeniti u budućnosti. Osim toga, prihvatanje načela tripartizma plus, kao osnova za socijalni dijalog na nacionalnom nivou, nameće se kao naročito značajno i potrebno, u sadašnjim uslovima transformisanja tržišta rada i promena u radnim organizacijama. (VIDEO OVDE)

Monografije

Zbornici