INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržana promocija monografije dr Zorice Mršević “Nasilje i mi – mediji o nasilju nad ženama”

slika za vest

U Institutu društvenih nauka u Beogradu je 20. novembra 2019. godine u organizaciji Studijske grupe za rodnu ravnopravnost i javne politike, i Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka održana promocija monografije dr Zorice Mršević “Nasilje i mi – mediji o nasilju nad ženama”. Dr Zorica Mršević naučna je savetnica u Institutu društvenih nauka, i autorka preko 20 knjiga i više od 400 naučnih radova iz oblasti kriminologije, teorije nasilja, rodne ravnopravnosti, inkluzivne bezbednosti, ljudskih prava žena i drugih marginalizovanih grupa. O knjizi su, pored autorke, govorili i: Dr Goran Bašić, dr Lilijana Čičkarić, dr Slađana Jovanović, dr Ivana Kronja, dr Branka Drašković, dr Svetlana Tomić, i Snežana Knežević.

 

 

 

 

 

 

 

U ovoj monografiji prezentovana je analiza medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama. Autorka u svojoj analizi ističe društvenu odgovornost, ulogu i važnost medija u informisanju i edukaciji javnosti, kao i u prevenciji posmatranog tipa kriminaliteta. Ovaj rad se svrstava ne samo u oblast komunikoloških, već i kriminoloških studija. Studija „Nasilje i mi – mediji o nasilju nad ženama“ treća je u nizu studija ove autorke, u kojoj je sagledana celovita slika prikazivanja žena u medijima i njihova medijska prezentacija, kao i način društvenog tretmana žena uopšte. Ova studija sadrži analizu medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama u Srbiji u dvogodišnjem periodu (2015- 2016), sa dodacima iz 2017. 2018. i 2019. godine, koji se odnose na najteže oblike tog nasilja sa smrtnim ishodom.

Monografije

Zbornici