INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAU Institutu društvenih nauka 25. maja održan naučni skup pod nazivom „Globalizacija i izolacionizam“

slika za vest

U Institutu društvenih nauka Centar za ekonomska istraživanja je 25. maja organizovao naučni skup pod nazivom „Globalizacija i izolacionizam“. Ovo je tradicionalni naučni skup koji se održava krajem maja svake godine. Do sada je održano 27 naučnih skupova i svi su bili multidisciplinarnog karaktera. Objavljen je tematski zbornik radova „Globalizacija i izolacionizam“ koji sadrži 46 radova i broji 60 autora iz Srbije i Crne Gore. Skup se organizuje u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica  (UDG) iz Crne Gore. Sukobi globalizacije i izolacionizma naglo su izbili u prvi plan svih dešavanja današnjeg sveta. Pitanje je da li nagli prodor populizma i izolacionizma mogu prevladati tokove globalizacije koja je znatno više od ekonomije. Brzi razvoj informacione i komunikacione tehnologije stvorili su mogućnosti da globalizacija zahvati gotovo sve sfere ljudske aktivnosti i to ne samo ekonomiju već i politiku, kulturu, nauku, obrazovanje, umetnost, sport i sl. Nadamo se da je ovogodišnja tema probudila interesovanja istraživača iz različitih oblasti nauke i istraživanja, kao i da su razgovori i diskusije na skupu doprineli boljem razumevanju nekih događaja kod nas i u svetu i možda otvorile nove teme za istraživanja.

 

Foto galerija

Monografije

Zbornici