INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Lilijana Čičkarić, viša naučna saradnica i upravnica Centra za sociološka i antropološka istraživanja, učestvovala na petoj Evropskoj konferenciji o rodu i politici (ECPG 2017)

slika za vest

Dr Lilijana Čičkarić, viša naučna saradnica i upravnica Centra za sociološka i antropološka istraživanja, učestvovala je na petoj Evropskoj konferenciji o rodu i politici (ECPG 2017), Evropskog konzorcijuma za politička istraživanja (ECPR), koja je održana od 8-10. juna na Univerzitetu u Lozani u Švajcarskoj. Na panelu 039 Rod i politički angažman (Gender and Political Engagement), dr Čičkarić je izložila rad pod nazivom Ne/vidljivost žena u politici Srbije (In/visibility of Women in Serbian Politics), predstavivši nalaze istraživanja o participaciji žena u institucijama i reprezentaciji u parlamentu Srbije. Rezultati istraživanja prezentovani su u komparativnoj perspektivi i u kontekstu tekućih procesa integracije Srbije u EU.

Monografije

Zbornici