INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka, učestvovao na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Inicijative Novog puta svile – dostignuća i izazovi“

slika za vest

Dr Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka, je 12. i 13. jula 2017. godine učestvovao na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Inicijative Novog puta svile – dostignuća i izazovi“ održanoj na Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Na konferenciji su učestvovali ugledni naučnici sa međunarodnom reputacijom i vodeći međunarodni istraživači iz oblasti međunarodnih odnosa i geopolitike, uglavnom iz Narodne Republike Kine i država Evropske unije, posebno Nemačke. Na konferenciji je dr Cvetićanin izložio rad „Konstituisanje međunarodnog poretka za 21. vek“ koji je privukao značajnu pažnju kolega iz inostranstva i potaknuo plodan naučni dijalog na temu međunarodnih odnosa u 21. veku i perspektiva saradnje Evropske unije i Narodne Republike Kine, kao i mesta regiona Zapadnog Balkana u ovom procesu saradnje.  

Monografije

Zbornici